CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG/ PRODUCT EXCHANGE POLICY:

Các trường hp được đổi hàng:/Cases in which customers can exchange purchased items:

  • Đổi size: Mỗi đơn hàng chỉ được đổi size 1 lần (chỉ đổi sản phẩm cùng loại) / Exchange due to size: Customer can only change size once per order (no exchange for different product type).
  • Đổi hàng do lỗi sản xuất / Exchange items due to manufacturing defects.

Thi hn đổi hàng: Trong vòng 10 ngày sau khi nhận hàng / Exchange period: Within 10 days after receiving the items.

Yêu cu: Sản phẩm đổi trả phải còn nguyên tem nhãn. Quý khách vui lòng mang theo hoá đơn khi đổi hàng / Requirements: Labels of returned items must be intact. Please bring your receipt when exchanging the products.

Cách thc đổi:/ How to exchange:

  • Cách 1: Khách hàng mang sản phẩm đến đổi trực tiếp tại shop ở trường/ Method 1: Exchange directly at the school’s uniform shop.
  • Cách 2: Khách hàng liên hệ số zalo hotline 0944 220 220 để thông báo yêu cầu đổi hàng (Trong đó cung cấp thông tin: Số hoá đơn, tên sản phẩm muốn đổi, size trước và sau khi đổi). Sau đó, quý khách vui lòng gửi sản phẩm về địa chỉ công ty (213 Chu Văn An, P.26, Bình Thạnh, TPHCM), Unicorn sẽ gửi sản phẩm mới đến tận nhà quý khách trong vòng 3-10 ngày/ Method 2: Contact us via our hotline 0944 220 220 to request an exchange (with the following information: Receipt ID, name of items to be exchanged, item size before and after exchange). Send the purchased items to our company (213 Chu Van An, Ward 26, Binh Thanh District, HCMC) via postal service; we shall deliver new items to your address within 3-10 days.

Phí đổi: / Exchange fee:

  • Trường hợp đổi size: Phí vận chuyển 2 chiều do khách hàng chi trả/ Size change: 2-way delivery fee will be paid by customers.
  • Trường hợp đổi hàng do lỗi sản xuất: Phí vận chuyển 2 chiều do Unicorn chi trả/ Exchange due to manufacturing defect: 2-way delivery fee will be fully covered by Unicorn.

 

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG/ PRODUCT RETURN POLICY:

Hàng đã mua sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào./Sold items will not be returned in any cases.

 

CHÍNH SÁCH BO HÀNH /WARRANTY POLICY:

Thi gian bo hành: 1 năm/ Warranty time: 1 year

Trường hp bo hành: Ra màu vải, ra màu chỉ thêu/ Applicable cases for warranty: Fabric colour fades, embroidery thread’s colour fades.

Cách thc bo hành: Khách hàng liên hệ số zalo hotline 0944 220 220 để thông báo yêu cầu bảo hành (Trong đó cung cấp thông tin: Họ tên học sinh, Lớp, tên sản phẩm cần bảo hành, hình ảnh sản phẩm bị ra màu). Nhân viên chúng tôi sẽ kiểm tra trên hình ảnh, nếu khách hàng làm đúng hướng dẫn sử dụng mà vẫn ra màu thì sẽ được đổi sản phẩm mới/ Warranty application: Contact us via our hotline 0944 220 220 for a warranty request (with the following details: Student’s full name, year group, name of items under warranty, captured evidence of colour-faded product). Unicorn staff shall review the captured evidence; you shall receive a new product if its colour still fades after rightly following our guidance.

Điu kin bo hành: Giặt ủi theo đúng hướng dẫn sử dụng của Unicorn/ Warranty condition: Laundry in accordance with Unicorn’s instructions for use.