CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG/ PRODUCT DELIVERY POLICY:

Thi gian giao hàng: 3-5 ngày sau khi đặt hàng/ Delivery period: 3-5 days after successfully placing an order.

  • Trường hợp tạm hết hàng thì thời gian giao hàng sẽ là 8-10 ngày/ The delivery period will be 8-10 days if your ordered items are temporarily out of stock.
  • Trường hợp học sinh đặt hàng ngoại size thì thời gian giao hàng sẽ là 2-3 tuần/ It might take 2-3 weeks to deliver if the student’s uniform size exceeds our standard size.
  • Nhân viên chúng tôi sẽ thông báo thời gian giao hàng cụ thể từng đơn hàng qua điện thoại/ Unicorn staff shall update you with the specific delivery time via phone.

Phí giao hàng/ Delivery fee:

  • Miễn phí giao hàng đối với đơn hàng trên 1.000.000 đồng/ Free delivery if the value of your order is over 1,000,000 VND.
  • Nếu đơn hàng dưới 1.000.000 đồng, Quý khách vui lòng thanh toán phí giao hàng/ Customer shall pay delivery fee if the order value is under 1,000,000VND.
  • Mức phí: 40.000 đồng/đơn hàng áp dụng toàn quốc/ Delivery fee: 40,000VND/order.